Юридичний захист осіб,
які стали жертвами насилля в сім’ї

Якщо Ви стали жертвою насилля в сім’ї (незалежно від Вашої статі та віку), законодавство України передбачає ряд норм, які: а) спрямовані на соціальний захист жертви та поновлення її порушених прав; б) спрямовані на застосування заходів реагування щодо осіб, які вчинили насильство в сім’ї чи можуть його вчинити.
Основним законодавчим актом, який визначає органи та служби, безпосереднім обов’язком яких є визначення напрямків боротьби з проявами насилля у сім’ї є закон України "Про попередження насилля в сім’ї”.В більшості випадків насилля носить характер фізичного. Ви потрапляєте під захист закону "Про попередження насилля в сім’ї” і вправі вимагати застосування до насильника примусових заходів як у випадку нанесення зовсім незначних тілесних ушкоджень (напр. ляпасів), що не призвели до розладу чи порушення здоров’я, так і нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що мають наслідком кримінальну відповідальність.
Застосування передбачених законом заходів також можливе не лише в випадку застосування фізичного, але і психологічного, сексуального, та економічного насильства.
Насильником може бути будь-яка особа, яка є членом сім’ї, незалежно від статі (чоловік, дружина, брат, сестра, діти, дід, дядько, тітка, зять, невістка, усиновлені особи), включаючи і осіб, які хоча і не перебувають з жертвою насилля в родинних стосунках, але проживають з нею. При цьому насильником може бути визнана також будь-яка особа, яка проживає в сім’ї без реєстрації шлюбу з одним із членів сім’ї.
Юридичний захист
1.Застосування органами міліції спеціальних заходів до особи, яка вчинила стосовно Вас насилля. Для цього Вам необхідно звернутися у територіальний районний відділ внутрішніх справ (РВВС, УМВС, опорні та територіальні пункти, відділення органів МВС) або безпосередньо до дільничного інспектора міліції, або оперуповноваженого кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Ці посадові особи зобов’язані прийняти відповідні заходи і повідомити Вас про їх результати. До спеціальних заходів відносяться: офіційні попередження, профілактичний облік, штрафи та ін.
2.Якщо насилля в сім’ї носить характер злочину, Ви можете звернутися до органів міліції чи прокуратури про притягнення насильника до кримінальної відповідальності.
3.При вчиненні стосовно Вас насилля в сім”ї, незалежно від того, чи були застосовані до насильника вищевказані заходи, Ви маєте право в цивільно-правовому судовому порядку вимагати від насильника відшкодування матеріальної та моральної шкоди. За Вашим бажанням також можете ініціювати розірвання шлюбу та поділу майна.

Кiлькiсть переглядiв: 250