/Files/photogallery/Методична робота.gif

ГОЛОВНА МЕТА:

- Забезпечення сучасної якості освіти на основі формування ключових компетенцій особистості, визначених державними стандартами, через створення освітнього простору, реалізацію індивідуалізації навчання, розвитку та соціалізації особистості.

- Створення атмосфери турботи й підтримки учнів, яка сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла їхні інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби.

У методичній роботі враховано індивідуальні, групові та загальношкільні форми роботи.

ЗАВДАННЯ ШКОЛИ на 2019-2020 н.р.

  • Продовження реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти; створення належні умови для організації навчально-виховного процесу в 7-х класах за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.
  • Забезпечення якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.
  • Створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку і оптимального використання матеріально-технічної бази школи, якісної організації допрофільного й профільного навчання, ефективної співпраці з вищими навчальними закладами.
  • Формування громадянина України як соціально-зрілої, мобільної, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією як творця власного життя.
  • Удосконалення підтримки і педагогічного супроводу дітей з особливими здібностями для підвищення результативності їх творчих досягнень.
  • Створення здоров’язбережувального середовища шляхом упровадження сучасних технологій навчання й виховання, дотримання санітарно-гігієнічного режиму упровадження ефективних методів впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я; культивувати знання про здоров’я, створити умови для запобігання негативним звичкам, дитячій бездоглядності, підлітковій злочинності.
  • Забезпечення психолого-педагогічного мікроклімату з метою формування ціннісних орієнтацій учасників НВП, розвитку компетентностей на концептуальних засадах Школи життєтворчості.
  • Створення умов для виховання нової генерації педагогічних кадрів, орієнтованих на творче впровадження інноваційних технологій в межах єдиної методичної проблеми.
  • Зміцнення матеріальної бази школи.

Більш детально див. посилання (wym-1480256287137, wym-1480258073472)«До успіху – стежками
компетентності»

Кiлькiсть переглядiв: 842