Профільне навчання – вид диференційованого навчання, що передбачає:

  • врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів;
  • створення умов відповідно до їхнього самовизначення.

Профільне навчання зорієнтоване на:

  • набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної,дослідницько-пошуковоїдіяльності;
  • розвиток їхніх інтелектуальних,психічних,творчих,моральних, фізичних, соціальних якостей;
  • прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Основними завданнями профільного навчання є:

створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів,здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов дляїхнього життєвого і професійного самовизначення,формуванняготовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньоюпрофесією;

формування соціальної, комунікативної, інформаційної,технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофільному рівні, спрямування підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;

забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.

У старшій ланці Броварської ЗОШ І - ІІІ ступенів №9 здійснюється профільне навчання за напрямами:

  • суспільно-гуманітаним (історико-правовий);
  • філологічним (українська філологія);
  • математичним.
Кiлькiсть переглядiв: 78